Arrangør
Lions club og Vidar Atleltik


chart.dk
 
Broløb


Løbsdato: 20-05-2007
Løbsby: Sønderborg
Løbs Kommune: Sønderborg
Løbs Amt: Sønderjyllands Amt
Start og mål: Kirketorvet
Distancer: 6 km
12 km
Første start: 14.00
Uge nr.: 20
Antal tilmeldte sidste år: 320
Tilmeldingsfrist: 16 maj 2007
Tilmeldingsoplysninger: Navn
adr.
evt klub/firma
fødseldag/år
Aldersinddeling: indtil 14 år
over 14 år
Priser: børn 40 kr
voksne 60 kr
eftertilmeldingsgebyr.: 25,00 kr
Startgrupper: Nej
DAF Opmålt: Nej
Kontakt Email:
Betalingsoplysninger: giro 1551 9524371
Rohleder sport Sdb
Rohleder sport Gråsten
Danske Bank Sdb
Onlinetilmelding: Linket er skrevet forkert!
Hjemmeside: